Artikelen

Ook op afstand kunt u steun bieden

artikel thumbnail
met Leo Wilhelm

Angst en rouw begeleiden in een thuiswerksituatie

‘2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Leven en werken is door de COVID-19-pandemie enorm veranderd. Helaas is daardoor ook de dood dichterbij gekomen, want werknemers kunnen net zo goed overlijden aan de gevolgen van COVID-19. Dit werkt angst en onzekerheid bij collega’s in de hand. Wat kunt u als HR-professional doen als een werknemer overlijdt, terwijl de organisatie bovendien grotendeels thuiswerkt?’

HR Rendement

Lees artikel

Nieuwe antwoorden op oude vragen

artikel thumbnail

Boekbespreking 'Attachment-Informed Grief Therapy' van Phyllis Kosminsky en John Jordan

‘Laat ik met de deur in huis vallen: mijn Amerikaanse collega’s Phyllis Kosminsky en Jack Jordan schreven een zeldzaam goed, diepgaand en inspirerend boek over een van de belangrijkste, ingewikkeldste en uitdagendste vragen: hoe werkt onze hechtingsgeschiedenis door in de wijze waarop we als volwassenen omgaan met impactvolle verliezen? Ze brengen een synthese aan die niet eerder zo compact, helder overzichtelijk werd samengebracht.

We leven in tijden waarin de vlag wordt uitgehangen voor individualism…

Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Lees artikel

Geen heling zonder deling

artikel thumbnail
Aart Harder en Marja Bouwman

Interview in 'Nabij' over mannen, rouw en werk na het overlijden van een kind

De bijdrage van werk om weer heling te kunnen vinden bij rouw is heel groot. Het biedt perspectief: je wordt gedwongen om je focus te verleggen, ook al wil je dat liever niet; je wilt aan je kind blijven denken. De afleiding van werk bevordert onze veerkracht. Werkgever en collega’s zijn dan ook ontzettend belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat de rol van collega’s bij re-integratie belangrijker is dan die van kennissen. Integreren betekent letterlijk: heel worden. Dat het aan beide kanten niet makkelijk is …

Tijdschrift van de Vereniging Ouders Overleden Kind

Lees artikel

Leading in Unknown Terrain

artikel thumbnail
Audrey Thompson

Lessons from Adversity

‘(…) Jakob van Wielink and I have spent our careers in leadership development. We have worked with company leaders to streamline productivity while helping their employees find meaning and purpose in their work. Over the years, we have observed and assisted through challenging and high-stakes situations, but no one has experienced a situation of this magnitude. The leaders we’ve worked with during this pandemic have noted rapid changes in day-to-day business and how anxiety has creeped into the minds of employees and employers.

We share the view that while advers…

Kosmos Journal for Global Transformation

Lees artikel

Wie wil groeien moet terug naar pijn

artikel thumbnail
Kalien Blonden

Interview over identiteit en roeping

‘Jakob van Wielink (1974) werd vroeger gepest. De impact die dat had beknotte lange tijd zijn groei en ontnam hem het zicht op wie hij was, of beter gezegd: wie hij bedoeld was te zijn. Inmiddels helpt hij anderen hun roeping te ontdekken en te leven. Maar daarvóór leidde hij meerdere levens: dat van echtscheidingsadvocaat, universitair docent en monnik. Anderhalf jaar leefde hij bij de Norbertijnen in de Abdij van Berne toen hij in een diepe identiteitscrisis belandde: ‘Achteraf gezien het begin van de meest diepgaande reis denkbaar.’

Klooster!

Lees artikel

Het is de film die telt, niet de titel

artikel thumbnail
met Klaartje van Gasteren en Marnix Reijmerink

In gesprek met Nick Craig over leiderschap en purpose

“Het leven van je purpose is een ‘zielscontract’. Het gaat niet over geld, het gaat over een innerlijke neiging iets in de wereld in beweging te willen zetten. De uitdaging die je als mens, als leider hebt – wanneer je weet wat je purpose is en wanneer je als het ware wakker bent geworden – is zoeken naar manieren om anderen om je heen wakker te maken. Zo kunnen ook zij ervaren wat hun unieke cadeau aan de wereld is.”

Tijdschrift voor Coaching

Lees artikel

(Re)discovering Calling in the Wake of Loss through Secure Bases

artikel thumbnail
with Leo Wilhelm

‘By honouring our calling, we can no longer hide from the responsibility of living a true life. Calling is an important theme on the Transition Cycle, the cyclic themes relevant in forming and ending relationships on our journey through life. Living our calling manifests meaning in all aspects of our life. This article invites you to reflect on some of the many poignant inquiries that arise when we explore what our calling may be.’

Appreciative Inquiry (AI) Practitioner

Lees artikel

Leiderschap en het managen van angst in tijden van crisis

artikel thumbnail
Met Riet Fiddelaers-Jaspers

Niet elke ingrijpende gebeurtenis leidt tot een trauma!

‘We spreken deze dagen veel leiders over wat de crisis oproept bij henzelf en in de organisaties of afdelingen waar ze leiding aan geven. Met stip op nummer 1 komt de vraag naar boven hoe op een gezonde manier omgegaan kan worden met de angst – soms zelfs paniek – die bij medewerkers aanwezig is, een gevoel dat de leider ook bij zichzelf kan herkennen. Reden genoeg om daarbij stil te staan.’


Lees artikel

Ik bouw met woorden huizen waarin mensen zich thuis voelen

artikel thumbnail
met Klaartje van Gasteren, Michiel Soeters en Marnix Reijmerink

In gesprek met Anselm Grün over leiderschap en roeping

‘De leider heeft zijn innerlijke roep te ontdekken om anderen te kunnen roepen, wakker te maken en te inspireren. Met andere woorden: hij moet bereid zijn om zijn innerlijke bron van motivatie te zoeken en aan te boren om bij anderen talenten te zien, te ontsluiten en tot wasdom te laten komen. De leider maakt daardoor resultaten mogelijk door de vreugde die hij in de samenwerking laat ontstaan.’

Tijdschrift voor Coaching

Lees artikel

De Vaderfactor

artikel thumbnail
Miloe van Beek

Interview over de vaderfactor in leiderschap

‘Van Wielink: ‘Leiders die vastlopen, worden uitgedaagd om terug te keren naar hun wortels. Ik vraag ze vaak: wie was je vader? Welk voorbeeld gaf hij? Kon je met hem lastige gesprekken voeren, of ging hij ze uit de weg? Hoe heeft hij je leren omgaan met competitie? De antwoorden geven inzicht in de manier waarop je leiding geeft.’ Niet zelden hebben leiders met afwezige vaders moeite met primaire emoties: liefde, boosheid en angst, en vallen ze in de categorie ‘dominante bazen.’ ‘Ze strijden met medewerkers of hun eigen leidinggevende…

MT

Lees artikel
Meer leren over leiderschap en transitie?

Laten we kennismaken

Om een afspraak te maken met Jakob, ook voor interviews en andere (media)bijdragen, kun je contact opnemen met Yvon Hoes of Nicky de Waal via 026 - 30 20 000 of info@deschoolvoortransitie.nl.

Media en pers